Archive for the Finanse i prawo Category

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe Wejherowo

Prowadząc własny biznes warto współpracować z biurem rachunkowym. To liczne ułatwienia, to liczne korzyści. Każdy z przedsiębiorców powinien jednak bardzo dokładnie, starannie rozpoznać rynek usług księgowych, tak aby rozpocząć współpracę z profesjonalnym, rzetelnym, renomowanym biurem rachunkowym. Jak tego dokonać, jak sprawdzić i wybrać odpowiedniej klasy biuro rachunkowe Wejherowo? Po pierwsze zakres oferowanych usług, umiejętność dostosowania […]

Biznes a inwestycja w nowe zakłady pracy

Polska jest krajem o bardzo wysokim bezrobociu. Inwestycja w nowe zakłady pracy dla bezrobotnych jest zachowaniem koniecznym do utrzymania przyzwoitego standardu życia obywateli naszego kraju. Tym samym coraz mniejsze biznesy rynkowe postanawiają przekazać swój wkład procentowy w tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki temu powiększają swój kapitał i mają możliwość samokształcenia rozwojowego, na przykładzie własnego biznesu. […]

MIEJSCE I ROLA FINANSÓW

Dla określenia miejsca i roli finansów wśród ogółu zjawisk życia społecznego trzeba przede wszystkim wskazać, że finanse należą do zjawisk pieniężnych. Pieniądz jest zatem istotnym elementem kształtującym określenie finansów. Wynika stąd wiele konsekwencji, spośród których jedna musi być wyraźnie podkre­ślona; jest nią obiektywny charakter finansów. Pieniądz, jako powszechny ekwiwalent, jest związany z gospodar­ką towarową, a […]

NAUKA FINANSÓW

Stąd również nauka finansów jest nauką o stosun­kach społecznych, nawiązywanych na tle krążenia pieniądza w społeczeństwie, a nie o pieniądzu jako rzeczy,czy jako miarze wartości.W szerokim ujęciu można mówić o finansach każdego podmio­tu (państwa, ludności, organizacji społecznych, spółdzielczości, organlizacji międzynarodowych, korporacji). Dochody i wydatki tych podmiotów można określać mianem ich finansów. Jednakże głównym podmiotem działalności […]

SZCZEGÓLNE MIEJSCE FINANSÓW

Otóż powody tego szczególnego miej­sca finansów państwa są następujące:finanse państwa stanowią decydujące ogniwo działalności fi­nansowej, zwłaszcza w gospodarce socjalistycznej;są one sferą o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym i po­litycznym;gospodarka finansowa współczesnego państwa nie da się porównać z finansami np. osób fizycznych, bowiem proces kom­plikacji poszedł tak daleko, że finanse dzisiejszego państwa two­rzą już nową jakość, nieporównywalną […]

PIENIĘŻNA FORMA

Nie tylko zatem pieniężna forma, ale także dwu­stronny charakter (docnody — wydatki) operacji finansowych lezą u podstaw metod finansowych. Całość funkcjonowania finan­sów można ogólnie sprowadzić do jednej z tych stron: pobiera­nia dochodów i dokonywania wydatków. Niekiedy jest stosowane określenie „finanse publiczne”. Obejmuje ono finan­se wszelkich podmiotów publicznoprawnych, a więc przede wszystkim państwa związków samorządowych itd. Jest […]