PRAWNE ZNACZENIE

Równocześnie uchwalanie budżetu przez par­lament stwarza okazję do politycznej kontroli zamierzeń pań­stwa, włącza najwyższy organ władzy państwowej do podejmo­wania decyzji w sprawie gospodarki budżetowej. Uprawnienia budżetowe parlamentu są z reguły ustalone w konstytucji i należą do katalogu prawnych zasad ustroju. Prawne znaczenie budżetu wynika przede wszystkim z faktu, że jest on uchwalany w formie ustawy, a więc aktu prawnego najwyższej rangi w hierarchii źródeł prawa. Żaden inny plan finansowy nie ma takiej rangi prawnej. W płaszczyź­nie prawnej budżet ma pozycję nadrzędną w stosunku do innych planów finansowych, w których muszą być uwzględnione ustale­nia ustawy budżetowej, jeżeli wynikają z niej jakieś skutki fi­nansowe dla tych planów (np. rozmiary dotacji z budżetu). W ostatnich latach w literaturze pojawiają się tezy o konieczności nadania niektórym innym planom, zwłaszcza bilansowi finanso­wemu państwa, równie wysokiej rangi prawnej. Pozostają one jednak tylko postulatem niektórych teoretyków.

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.