PRZYJAZNE STOSUNKI

Stosunki wzajemnej przyjaźni i pomocy ludzi pracy —to najogólniejsza cecha struktury społeczeństwa socjalistycznego, a w jego ramach również dziedziny stosunków zarządzania. Lecz stosunki te przewijają się w różny, specyficzny sposób w kon­kretnych systemach. Inaczej przejawiają się w całym społeczeń­stwie, a inaczej — na przykład — w przedsiębiorstwie. W przed­siębiorstwie ogólny stosunek wzajemnej przyjaźni i pomocy re­alizuje się w stosunkach między konkretnymi ludźmi rozwiązu­jącymi konkretne zadania. Przy czym cechy konkretnej struk­tury mogą odpowiadać cechom struktury ogólnej, albo też nie.

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.