BIOSPOŁECZNY UKŁAD

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:3 marca, 2014 Komentarze:0

Jakkolwiek człowiek jest układem biospołecznym, to jednak jego podstawa biologiczna nie stanowi w nim czynnika określa­jącego. Bez wątpienia, strona biologiczna, to znaczy genetyczno- -biologiczna predyspozycja odgrywa pewną rolę w kształtowaniu tych lub innych społecznych i psychologicznych właściwości człowieka. Nie występuje jednak w tym przypadku i nie może występować nieuchronna predyspozycja. To, co biologiczne, jest tylko tworzywem dla kształtowania się człowieka,, formowania się jego społecznych cech, właściwości, zdolności. Przekształcenie natomiast tego tworzywa w człowieku było rezultatem działania czynników o charakterze społecznym, a przede wszystkim dzia­łalności związanej z pracą, z produkcją.

Kategoria:

Leave a Comment