Obowiązki firmy w sieci

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:28 czerwca, 2015 Komentarze:0

Firma działająca w sieci ma wiele obowiązków informacyjnych. Chodzi zarówno o informacje o samym przedsiębiorcy jak i świadczonych przez niego usługach lub oferowanych towarach. Musi być wiadomo, kto prowadzi sklep czy firmę usługową w sieci, więc należy podać imię, nazwisko i adres właściciela lub nazwę i adres spółki. Z innych przepisów wynika też obowiązek podania numerów KRS, REGON, NIP, wysokości kapitału zakładowego itd. Bardzo ważną sprawą jest regulamin – dokument który trzeba przekazać konsumentowi. Mówi o tym ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin trzeba przekazać bezpłatnie i przed zawarciem umowy. Musi zawierać m. in. szczegółowe warunki umowy oraz – co niezwykłe ważne – opis trybu postępowania reklamacyjnego. Swoboda przedsiębiorcy jest ograniczona i nie może on zapisać w regulaminie wszystkiego co chce. Są przepisy chroniące konsumentów przed tzw. klauzulami abuzywnymi czyli postanowieniami niekorzystnymi dla klientów. Na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można znaleźć rejestr klauzul uznanych za abuzywne przez sądy.

Kategoria:

Leave a Comment