Do czego służą mediacje?

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:10 kwietnia, 2016 Komentarze:0

Często w firmach dochodzi do różnego rodzaju konfliktów, gdzie doszło do zaburzenia komunikacji werbalnej. Stronami mogą być wspólnicy, właściciel i kontrahent lub pracownicy. Jeśli spór nie ma szans zostać rozwiązany za pomocą zwykłych rozmów, warto zatrudnić mediatora. Mediacje mają na celu uzyskanie kompromisu, który w pewnej mierze zadowoli wszystkich. Rozmowy prowadzone na pośrednictwem mediatora są o tyle lepsze, że osoba piastująca tę funkcję musi być całkowicie bezstronna i obiektywna. Nie staje po żadnej ze stron, tylko rozpatruje rzeczowe argumenty i stara znaleźć się optymalne rozwiązanie problemu. Mediator musi budzić zaufanie oraz mieć doświadczenie. Należy też dodać, że mediacje nigdy nie powinny spowodować zakończenia znajomości i współpracy. Trzeba natomiast osiągnąć ugodę, na którą zgodzą się wszystkie strony konfliktu. Procedura mediacji nie jest stosowana tylko przy braku porozumienia dotyczącym działalności firmowej. Stosuje się ją również przy problemach rodzinnych.

Kategoria:

Leave a Comment