DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:25 października, 2012 Komentarze:0

To, co powiedziano, nie oznacza bynajmniej, że nie istnieje działalność informacyjna jako specyficzny rodzaj działalności ludzkiej. Ona istnieje, lecz stanowi odmianę działalności ducho­wej, ponieważ informacja społeczna jest w swej treści idealna, duchowa, aczkolwiek przybiera materialną powłokę w postaci mowy, znaku, symbolu, modelu itd.Dlatego nie wolno zaliczać, jak to czyni M. S. Kagan każde­go obcowania do kategorii działalności praktycznej — tylko na tej podstawie, że obcowanie zakłada ucieleśnienie przekazywanej informacji w tym lub innym systemie znaków, które ją materia- lizują.

Kategoria:

Leave a Comment