WYMIANA INFORMACJI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:17 października, 2012 Komentarze:0

Wymiana informacji w ścisłym tego słowa znaczeniu zakłada właśnie uzyskiwanie przez uczestników procesu informacyjnego nowych wiadomości o znaczeniu społecznym. Jakąż jednak infor­mację uzyskują na przykład podmioty obcujące ze sobą za karcia­nym stołem? I czyż można to obcowanie nazwać praktyką, cho­ciaż obcujący ze sobą wykorzystują właśnie we wzajemnych kontaktach słowo, mowę? Praktyka, działalność praktyczna jest na ogół wielostronna, lecz ma ona zawsze znaczenie społeczne, nosi zawsze rzeczowy, przeobrażający charakter, chociaż z punk­tu widzenia postępu-historycznego może mieć zarówno pozyty­wny, jak i negatywny charakter.

Kategoria:

Leave a Comment