ISTOTA SPOŁECZNA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:25 listopada, 2013 Komentarze:0

Człowiek jest istotą społeczną, a to,.co. w nim przy­rodnicze i biologiczne, jest tylko przesłanką zrealizowania jego społecznej istoty. Natomiast tę istotę określa_ przede wszystkim środowisko społeczne, konkretne społeczeństwo, w którym czło- wjgk-żyjeń=rozwijsrslę^Każdy człowiek, rozumiany przez^-K, Marksa właśnie .jako jed­nostka, posiada określone cechy, jakie, właściwe są wszystkim bez wyjątku ludziom, a więc zdolność pracowania, myślenia i mówie­nia, wykonywania funkcji fizjologicznych itd. Jednocześnie każdy człowiek posiada również cechy szczególne, odpowiadające ce­chom innych, jednak już nie wszystkich ludzi, lecz tylko człon­kom danego kolektywu społecznego (kolektywu produkcyjnego, klasy, narodu, partii itd.).

Kategoria:

Leave a Comment