KONKRETNY CZŁOWIEK

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:9 listopada, 2013 Komentarze:0

W końcu, ten konkretny człowiek, jednostka posiada także swoje specyficzne, tylko jemu właściwe cechy, które charakte­ryzują go jako ludzką indywidualność. Te indywidualne właści­wości mogą dotyczyć kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, kultury, zachowania się, stosunku do otoczenia, sytuacji rodzin– nej, szczególnych cech psychiki itd. Indywidualność człowieka charakteryzują nie tylko cechy właściwe jemu samemu, lecz także stopień rozwinięcia powszech­nych i szczególnych właściwości ludzkich.

Kategoria:

Leave a Comment