KONKRET CZŁOWIEKA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:28 marca, 2014 Komentarze:0

W ich pojęciu człowiek jest zawsze konkretny, zawsze należy do określonej spo­łecznej całości — formacji społecznej, do społecznego kolekty­wu — klasy, narodu itd. Człowiek jest zawsze ogniwem w okre­ślonym systemie stosunków społecznych. „Istota człowieka — pisał K. Marks — to nie abstrakcja tkwiąca w poszczególnej jednostce. Jest ona w swojej rzeczywistości całokształtem stosun­ków społecznych”.Nie oznacza to bynajmniej negowania tego, co biologiczne w człowieku.

Kategoria:

Leave a Comment