TO CO SPOŁECZNE W CZŁOWIEKU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:22 marca, 2014 Komentarze:0

To, co społeczne w człowieku, powstało i rozwinęło się bynajmniej nie „nagle”, nie na pustym miejscu. Miało ono określone biologiczne przesłanki. Co więcej, także obecnie, kiedy to, co- socjalne i społeczne w człowieku, rozwinęło bujnym kwiatem, kiedy stanowi jego najgłębszą istotę, człowiek pozostał również istotą biologiczną. Człowiek jest układem biospołecz- nym. Z punktu widzenia biologii człowiek jest organizmem należą­cym do typu strunowców, podtypu kręgowców, klasy ssaków rzędu naczelnych, rodziny hominidów. Rzecz oczywista, jako isto­ta biologiczna. stanowi on poruszający się, samosterowny, jedno­lity układ.

Kategoria:

Leave a Comment