KULT CZŁOWIEKA ABSTRAKCYJNEGO

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:3 sierpnia, 2014 Komentarze:0

Stąd kult człowieka ab­strakcyjnego, człowieka poza czasem i przestrzenią, człowieka jako istoty biologicznej, związanego z innymi ludźmi tylko sto­sunkami o charakterze przyrodniczym, biologicznym.Również we współczesnej burżuazyjnej filozofii i socjologii nie brakuje różnych koncepcji człowieka.na przykład amerykańskie czasopismo „Social Research”opublikowało cykl artykułów poświęconych problemom człowie­ka, w których odzwierciedlił się w pewien sposób stan burżua­zyjnej nauki w tej dziedzinie. Artykuły te poświęcone są analizie współzależności społecznych i biologicznych czynników w indy­widualnym rozwoju człowieka, łączenia historycznych, ekono­micznych i psychologicznych aspektów jego społecznej struktury, psychogenezie itd.

Kategoria:

Leave a Comment