WYBÓR ARTYKUŁÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:29 lipca, 2014 Komentarze:0

Dla tego wyboru artykułów charakterystyczne są próby od­szukania wyjściowych przesłanek, metodologicznych zasad ba­dania człowieka w jego całokształcie, jako układu, a także zasad umożliwiających powiązanie trzech aspektów ludzkiego życia: jego konstytucję biologiczną, istotę wyposażoną w świadomość i język, członka społeczeństwa. Próby te w istocie rzeczy do niczego nie doprowadziły. Przybrały one postać rozważań na temat niedostateczności tego lub innego jednostronnego podejścia do człowieka. Tak na przy­kład laureat nagrody Nobla, J. Lederberg, zwraca uwagę, że ba­danie biologii człowieka pozostało w tyle — poza wymaganiami współczesności — na skutek medycznego nastawienia nauki o    człowieku.

Kategoria:

Leave a Comment