OBCOWANIE Z INNYMI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:23 listopada, 2012 Komentarze:0

Jest rzeczą wątpliwą, czy > ma sens, jak to czyni M. S. Kagan, wyodrębnianie — jako jednego z podstawowych rodzajow dzia­łalności człowieka — jego obcowania z innymi ludźmi i wzajem­nej wymiany informacji. A to dlatego, że obcowanie-i wymiana informacji są – nieodzownym atrybutem”wszelkiej ^.działalności ludzkiej — ’ produkcyjnej,’ duchowej: i Społecznej. Człowiek me jest jakimś społecznym atomem izolowanym od innych ludzi, lecz istotą społeczną. Stanowiąc w swej istocie całokształt stosunkow społecznych, człowiek jest w swojej działalności tymi stosunka­mi zdeterminowany, realizuje je, układa, doskonali — odpowie­dnio do interesów grupy społecznej, do której należy, do tych możliwości, jakimi dysponuje. Realizować stosunki społeczne, układać je może człowiek tylko we współdziałaniu (w obcowaniu) z innymi ludźmi.

Kategoria:

Leave a Comment