WYŻSZE FORMY POZNANIA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:6 grudnia, 2012 Komentarze:0

Mówiono już o wyższych formach poznania/ takich jak pojęcie,hipoteza, teoria i in., w których przeobrażający charakter działal­ności ludzkiego mózgu przejawia się o wiele: bardżie j wyraziście, niż’we wrażeniu/Nie mówi się tu o’eksperymencie,-podstawo­wym środku poznania, który słusznie zalicza się dbdziałalności praktycznej, przeobrażającej. A analiza i synteza, indukcja i de­dukcja, przechodzenie od tego, co abstrakcyjne, do tego, co kon­kretne, modelowanie i inne współczesne metody poznania? Po­znanie’związane jest z przeobrażaniem zarówno świata obiektyw­nego (eksperyment), jak i form logicznych, ze sprowadzaniem jednych form do innych, z wyprowadzaniem jednych z drugich, abstrahowaniem, ekstrapolacją  itd. Krótko mówiąc, poznanie, działalność poznawcza są nieodłączne od przeobrażania.

Kategoria:

Leave a Comment