PEŁNA ŚWIADOMOŚĆ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:4 maja, 2014 Komentarze:0

Pełna świadomość zas charakteryzuje się tym, że człowiekowi dostępne są różnorakie możliwości. Ina­czej mówiąc, chodzi o otwarty, swobodny byt.- Możliwości czło­wieka, podobnie jak i samo jego „życie”, mają ograniczony cha­rakter, chociaż struktura pełnej świadomości dopuszcza nieskon- czoną liczbę dostępnych możliwości. Zatem realny byt konkretne­go człowieka stanowi kompromis między bezgraniczną ilością jego pragnień i projektów a ograniczonymi, podyktowanymi przez społeczeństwo możliwościami. Stąd — stosunki zależności, wy­zysku, panowania, które praktycznie są powszechne i nie do usunięcia.

Kategoria:

Leave a Comment