DO ŚWIATA BIOLOGICZNEGO

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:16 maja, 2014 Komentarze:0

Właśnie do świata biologicz­nego, do ożywionej, a nie do przyrody martwej, w której wszyst­ko, co odrębne, nazywa się „egzemplarzem” lub „sztuką .Próbę analizy człowieka jako istoty jednolitej podjął zacho* dnioniemiecki filozof, G. Knapp. Jednak próba ta nie została uwieńczona sukcesem na skutek metodologicznej ograniczoności autora G. Knapp za wyjściową przesłankę analizy człowieka przyjmuje „byt ludzki”, „życie ludzkie”. Jednakże życie to poj­muje zbyt abstrakcyjnie, uwzględniając w nim tylko dwa para­metry: pełną świadomość i ograniczenie w czasie, skończonosc. Właśnie te cechy według Knappa odróżniają człowieka od wszyst­kich innych żywych istot.

Kategoria:

Leave a Comment