PODSTAWOWY KOMPONENT

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:7 marca, 2015 Komentarze:0

Na przykład towar jest sam w sobie rzeczą, lecz w rozumieniu komponentu systemu społecznego występuje jako stosunek społeczny. Każda rzecz, każdy przedmiot, każda idea jest jednocześnie procesem. Nie­mniej jednak, każdy komponent systemu społecznego — rze­czowy, procesualny lub duchowy — związany jest z człowiekiem, wyraża jego społeczną aktywność lub stanowi jej rezultat.Okazuje się, że podstawowym komponentem każdego systemu społecznego jest zawsze człowiek jako istota społeczna. Człowiek jest ostatecznym — w pewnym sensie tego słowa — podstawo­wym nosicielem społecznej, systemowej właściwości.

Kategoria:

Leave a Comment