DECYDUJĄCA ROLA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:5 marca, 2015 Komentarze:0

Człowiek odgrywa decydującą rolę także w strukturze, w we­wnętrznej organizacji każdego systemu o charakterze społecz­nym. Struktura społeczeństwa — to całokształt stosunków spo­łecznych. Strukturę posiada całe społeczeństwo i każdy konkretny podsystem w jego ramach. Jednak wszelka konkretna całość spo­łeczna w ramach „globalnej” całości — społeczeństwa posiada swoją specyficzną strukturę, organizację, która stanowi konkre­tyzację bardziej ogólnej struktury, czyli struktury panującej w społeczeństwie.Ponieważ główną częścią składową każdego systemu społecz­nego są ludzie, to podstawowym elementem jego struktury, jeśli tak można się wyrazić, jego centralnym ogniwem są stosunki między ludźmi, przede wszystkim, stosunki produkcyjne.

Kategoria:

Leave a Comment