PROCES SPOŁECZNY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:31 marca, 2015 Komentarze:0

Same w sobie, poza związkiem z ludźmi, nie włączone w pole działalności społecznej nie stanowią one części społecznej całości. Rzeczy nie można w społeczeństwie oddzielić od ludzi, którzy je posiadają, produkują i zaspokajają dzięki nim swoje potrzeby.-: Społeczna funkcja materialnych przedmiotów musi przejawiać się poprzez człowieka, poprzez . stosunki między ludźmi.Drugą grupę komponentów społecznej całości stanowią pro­cesy społeczne: ekonomiczne, społeczno-polityczne, du­chowe. Proces społeczny — to następujące po sobie zmiany stanu ca­łego społeczeństwa lub podsystemów w jego ramach. Na prze­bieg tego procesu oddziałują .warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Proces ten ma określoną kolejność, charakteryzuje się długo­trwałością i określonym kierunkiem.

Kategoria:

Leave a Comment