CZĘŚĆ CAŁOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:2 kwietnia, 2015 Komentarze:0

Należy stwierdzić, że i człowiek jest swego rodzaju rzeczą, przedmiotem materialnym, przyrodniczym, ponieważ jest on isto­tą biologiczną. Ale człowiek stanowi część, komponent społecznej całości nie wskutek swej biologicznej-natury, lecz jako istota społeczna, socjalna. Właśnie to, co ludzkie, co społeczne, człowiek nabywa nie na skutek swej biologicznej natury, lecz w ciągu życia, przede wszystkim w procesie pracy realizowanej w świe- cie przekształconym przez liczne pokolenia ludzkie. A zatem, zwracając uwagę na materialny charakter określo­nych części składowych społecznej całości, należy koniecznie wi­dzieć, że ciała materialne mają w niej określoną, społeczną funkcję.

Kategoria:

Leave a Comment