PRODUKCYJNA DZIAŁALNOŚĆ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:14 czerwca, 2012 Komentarze:0

Przedmiotem — związanej z pracą — produkcyjnej ^działal­ności człowieka są ciała materialne, ciała naturalnej 1, sztucznej (drugiej), stworzonej przez człowieka, przyrody. Środkiem prze­kształcania tych. ciał są narzędzia produkcji (maszyny, mecha­nizmy itd.). . Celem i. rezultatem są wartości konsumpcyjne, przedmioty, rzeczy, które zdolne, są zaspokajać określone potrze­by społeczne i osobiste.  Klasycy marksizmu-leninizmu pogłębili i wzbogacili^ feuerba- chowskie ^pojmowanie , zmysłowo-przedmiotowej, ^działalności, podnoszą- ją do , poziomunpraktyki ..społecznej, obejmującej me tylko właściwą, materialną, produkcyjną działalność, lecz rów­nież działalność społeczno-polityczną, skierowa­ną na przekształcenie stosunków społecznych i politycznych.

Kategoria:

Leave a Comment