DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO- POLITYCZNA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:11 czerwca, 2012 Komentarze:0

Działalność społeczno-polityczna, jeszcze jeden  podstawowy rodzaj działalności człowieka, jest właśnie — jako aktywny prze­jaw lego życia w socjalnej i politycznej sferze społeczeństwa najbardziej zbliżona do działalności przedmiotowej,, materialnej. Działalność ta związana jest z przynależnością. człowieka- do określonej klasy, grupy społecznej, z obroną praw-swojej klasy, z walką o zaspokajanie jego interesów. Jest ona również przed­miotowa, jednakże jej przedmiotem nie jest przyrodniczy, mate­rialny przedmiot, jak w sferze produkcyjnej, lecz polityczna i s p o ł e c z n a. organizacja społeczeństwa. W społeczeństwie klasowo antagonistyeznym działalność ta jest dwojakiego rodzaju: tworzenie i umacnianie organizacji politycznej przez ludzi, którzy należą do klasy panującej, także walka, dążenie do zburzenia tej organizacji ludzi stanowiących klasę wyzyskiwaną, ujarzmioną.

Kategoria:

Leave a Comment