ROZGRANICZENIE NAUKI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:3 września, 2012 Komentarze:0

Prawdą jest, że M. S. Kagan wielokrotnie mowi o wzajemnym powiązaniu wiedzy i oceny, co jednakże nie przeszkadza mu wyraźnie ich rozgraniczyć. Wynikiem tego jest ostre rozgranicze­nie nauki, prawdziwej wiedzy i wartościującej orientacji czło­wieka. „Tak, pisze M. S. Kagan, powstaje zasadnicza^ różnica między nauką — tą najwyższą formą działalności po­znawczej a orientacjami człowieka — etyczną, religij­ną, polityczną, estetyczną, formami jego wartościującej świadomości”.

Kategoria:

Leave a Comment