ODPOWIADAJĄCA ORIENTACJA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:20 września, 2012 Komentarze:0

Poznanie (jego cele, środki, wykorzystywanie jego rezulta­tów itd.) ma zawsze charakter społeczny i w społeczeństwie klasowym znajduje klasowe uwarunkowanie, zawiera w sobie zawsze moment oceniający (ze strony człowieka, klasy, społe­czeństwa). Z drugiej strony, ocena jest nie do pomyślenia bez znajomości tego, co się ocenia. Ocena formułowana jest w pro­cesie poznania lub w jego rezultacie, a me poza mm, jak twierdzi M S Kagan. Rzecz oczywista, ocena może nie odpowiadać prawdziwej znajomości, lecz nie wolno zapominać, że me każda znajomość jest prawdziwa. Właśnie nie odpowiadająca prawdzie orientacja, podobnie jak społeczna i klasowa pozycja człowieka mogą być przyczyną błędnej oceny określanych wydarzeń lub faktów.

Kategoria:

Leave a Comment