SŁUŻĄCE SYSTEMOWI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:10 maja, 2015 Komentarze:0

Rzecz służy systemowi społecznemu swoimi naturalnymi właściwościami, któ­re nie wystarczają jednakże do tego, aby była ona pożyteczna dla ludzi, dla systemu społecznego. Z naturalnego, w dobrym gatunku tworzywa można wytworzyć rzecz, lecz — jeśli nie zaspo­kaja, ona potrzeb człowieka, kolektywu, społeczeństwa traci swe społeczne właściwości i pozostaje bezużyteczną masą metalu, drewna itd. Istotne jest, aby rzeczy były wytwarzane w potrzeb­nych proporcjach i posiadały .właściwości odpowiadające wyma­ganiom • systemu społecznego. W tym przypadku naturalne two­rzywo ulega jakby zniesieniu, a na pierwszy plan wysuwa się społeczne znaczenie rzeczy i jej wartość.

Kategoria:

Leave a Comment