SPOŁECZNY CHARAKTER

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:8 lutego, 2014 Komentarze:0

Co więcej, nawet liczne biologiczne (anatomo-fizjołogiczne) cechy szczególne człowieka (pionowa pozycja podczas chodzenia, kształt głowy, budowa twarzy itd.) są właśnie rezultatem społecz­nego, kolektywnego życia człowieka. To, co biologiczne, jest w człowieku nieodłączne od tego, co społeczne, i na odwrót; jednakże to, co właściwie ludzkie w człowieku, ma pochodzenie społeczne. Istotą osobowości, pisał K. Marks — „nie jest jej {…] abstrakcyjna natura fizyczna, lecz jej charakter społeczny .

Kategoria:

Leave a Comment