SZCZEGÓLNE MIEJSCE FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:22 kwietnia, 2012 Komentarze:0

Otóż powody tego szczególnego miej­sca finansów państwa są następujące:finanse państwa stanowią decydujące ogniwo działalności fi­nansowej, zwłaszcza w gospodarce socjalistycznej;są one sferą o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym i po­litycznym;gospodarka finansowa współczesnego państwa nie da się porównać z finansami np. osób fizycznych, bowiem proces kom­plikacji poszedł tak daleko, że finanse dzisiejszego państwa two­rzą już nową jakość, nieporównywalną z gospodarką „dobrego ojca rodziny”;działalność finansowa państwa jest szczegółowo regulowana prawem, co daje pole do analizy i badań tej obszernej dziedziny prawa.Finanse to metoda osiąganlia celu. Istotą tej metody jest posługiwanie się gromadzeniem środków pieniężnych i ich wy­datkowaniem.

Kategoria:

Leave a Comment