NAUKA FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:27 kwietnia, 2012 Komentarze:0

Stąd również nauka finansów jest nauką o stosun­kach społecznych, nawiązywanych na tle krążenia pieniądza w społeczeństwie, a nie o pieniądzu jako rzeczy,czy jako miarze wartości.W szerokim ujęciu można mówić o finansach każdego podmio­tu (państwa, ludności, organizacji społecznych, spółdzielczości, organlizacji międzynarodowych, korporacji). Dochody i wydatki tych podmiotów można określać mianem ich finansów. Jednakże głównym podmiotem działalności finansowej w socjalizmie jest państwo i jego działalnością finansową będziemy się zajmowali w dalszym ciągu. Trzeba jednak wyjaśnić, dlaczego głównym przedmiotem zain­teresowań nauki i nauczania, jak również tematem tej książki, są tylko finanse państwa.

Kategoria:

Leave a Comment