SZCZEGÓLNE PODKREŚLENIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:22 lipca, 2012 Komentarze:0

Twórcy, marksizmu, stosowali historyczne podejście da dzia­łalności; człowieka,, rozpatrywali jej konkretną treść ,i .formy, jej określony kierunek w nierozerwalnej więzU z. konkretno-histo- rycznymi\warunkami, , charakterem,> ustroju: społecznego,-.pozio­mem i stopniem jego rozwoju. Ze szczególną siłą podkreślali oni dziedziczność wyrywkowy; charakter działalności .życiowej człowieka,-jej? stałe, reprodukowanie się na coraz to nowej ,pod­stawie jakościowej. Z jednej strony, każde nowe pokolenie ludzi r ] w całkowicie zmienionych okolicznościach prowadzi dąlej przekazaną w spuściźnie działalność, z drugiej zaś. — przez, swą zupełnie zmienioną działalność modyfikuje dawne, okoliczności.

Kategoria:

Leave a Comment