WARUNKI I FORMY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:2 sierpnia, 2012 Komentarze:0

A gdzież to, co najważniejsze,, co. społeczne, klasowe ,w jed­nostce? Wie, ceni,,tworzy, obcuje, ma i zaspokaja swoje potrzeby artystyczne robotnik. i burżua, chłop i feudał. Inaczej mówiąc, nie człowiek abstrakcyjny, działający, poza czasem, przestrzenią i historią, lecz-;człowiek konkretny, działający w historycznie określonym społeczeństwie, należący do określonej, klasy, grupy społecznej. W jakich jednakże warunkach i formach nie przebiegałaby działalność człowieka, jaką strukturę nie przyoblekałaby ona — pisze Ą. N.-Leontjew —. nie.wolno jej rozpatrywać, w. oderwaniu od stosunków, społecznych,; od>.życia społeczeństwa.;’;Przy,: całej własnej swoistości działalność ludzkiego .indywiduum- stanowi system włączony do systemu stosunków- społeczeństwa. Poza tymi stosunkami.i działalność.ludzka:w.ogóle nie istnieje”.

Kategoria:

Leave a Comment