TO CO NAJWAŻNIEJSZE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:26 kwietnia, 2015 Komentarze:0

To, co naj­ważniejsze, polega tu na tym, że stając się własnością określonej klasy lub grupy klas spełnia ona — w zależności od systemu społecznego — ważną funkcję społeczną: nie stanowi już rzeczy we właściwym tego słowa znaczeniu, lecz jest stosunkiem spo­łecznym określającym miejsce tej lub innej klasy w społecznej organizacji pracy, a także formy uzyskiwania przez nią środków do życia.

Kategoria:

Leave a Comment