RZECZOWE KOMPONENTY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:16 kwietnia, 2015 Komentarze:0

Rzeczowe komponenty socjalistycznego systemu społecznego, na przykład maszyny, wyprodukowane są z takich samych na­turalnych materiałów, co komponenty społecznego systemu ka­pitalizmu. Jednak w systemie socjalizmu spełniają one zasadniczo inną funkcję społeczną aniżeli w kapitalizmie. W socjalizmie rzeczy są przedmiotem społecznej (ogólnopaństwowej lub spół­dzielczej) własności, która rodzi stosunki współpracy i wzajem­nej pomocy wolnych od wyzysku ludzi, opartych na socjalistycz­nej zasadzie podziału. W kapitalizmie są one przedmiotem prywatno-kapitalistycznej własności stanowiącej podstawę sto­sunków panowania i ujarzmiania, niesprawiedliwego – podziału środków do życia.

Kategoria:

Leave a Comment