TO CO SPOŁECZNE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:23 stycznia, 2014 Komentarze:0

To, co społeczne, zbudowane jest na całkowicie innych pod­stawach informacyjnych. Decydujące znaczenie ma tu nie gene­tyczna, lecz społeczna informacja. Tu ukształtował się specyficzny, ponadindywidualny system informacji, zapewnia­jący nagromadzenie, przechowanie i przekazywanie istotnie waż­nej, programującej postępowanie jednostek informacji z pokole­nia na pokolenie (pionowa wymiana informacji), a także wymia­na informacji między ludźmi’jednego pokolenia (pozioma wymia­na informacji).

Kategoria:

Leave a Comment