UNIKALNOŚĆ RODZAJU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:8 stycznia, 2014 Komentarze:0

„Unikalność rodzaju homo sapiens —pisze N.P. Dubinin uwarunkowana jest tym, że w odróżnieniu od zwierząt rodzaj ten na równi z programem genetycznym ma, dzięki istnieniu świadomości, drugi program, określający jego rozwój w każdym następnym pokoleniu. Ten drugi program można nazwać progra­mem dziedziczenia społecznego” „dziedziczenia społecznego” jest przede wszystkim informacja społeczna ucieleśniona w narzędziach pracy i w in­nych obiektach „drugiej przyrody”, utrwalona w formie doku­mentalnej (książki, gazety, czasopisma, taśmy i dyski magnetycz­ne, archiwa itd.), artystyczno-obrazowej (dzieła literatury i sztu­ki) i w formie ustnej.

Kategoria:

Leave a Comment