W NAJBARDZIEJ OGÓLNYM UJĘCIU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:16 marca, 2012 Komentarze:0

W ujęciu najbardziej ogólnym chodzi jednak zawsze o zaspokajanie potrzeb społecznych, czego bez udziału (całkowitego lub częściowego) państwa nie dałoby się zrealizować. Zakres tych potrzeb jest szczególnie szeroki w państwie socja­listycznym, które realizuje liczne zadania związane z rozwojem gospodarki, kultury, oświaty, nauki, ochrony zdrowia itp. Dla za­spokojenia tych potrzeb państwo musi dysponować środkami rze­czowymi i zatrudniać pracowników (lekarzy, nauczycieli itd.), co w warunkach gospodarki towarowej, jaką jest gospodarka socja­listyczna, wymaga posiadania odpowiedniej kwoty środków pie­niężnych. W ten sposób tworzy się trójczłonowy łańcuch elementów: „po­trzeby społeczne — przedmioty ii praca niezbędne do ich zaspo­kojenia — środki pieniężne na ich opłacenie”, prowadzący do wyjaśnienia konieczności podejmowania przez państwo działal­ności finansowej.

Kategoria:

Leave a Comment