PRZEPLATANIE ZAGADNIEŃ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:26 lutego, 2012 Komentarze:0

Przeplatają się tu — i jest to jedno z trudniej­szych zagadnień teoretycznych w nauce finansów — zjawiska obiektywne i subiektywne, a także ściśle techniczne. Element pier­wszy. tj. zakres potrzeb zaspokajanych przez państwo, jest okre­ślany na podstawie podejmowanych przez nie decyzji dotyczących hierarchii i rozmiarów zaspokajania tych potrzeb, w więc ma charakter subiektywny; drugi element wynika z nieodwracalnej sytuacji w rozwoju społeczeństwa (np. powszechność oświaty) i warunków technicznych, związanych ze sposobem zaspokajania potrzeb społecznych (np. budowa szkół, zakup pomocy technicz­nych), jest on zatem uwarunkowany obiektywnie; wreszcie trzeci z wymienionych elementów — nabywanie towarów za pienią­dze — jest zdeterminowany właściwośdimi gospodarki towarowej.

Kategoria:

Leave a Comment