W SFERZE ZARZĄDZANIA I PLANOWANIA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:23 grudnia, 2010 Komentarze:0

Jednak w sferze zarządzania i planowania ten prymat nie znaj­duje mechanicznego odzwierciedlenia. W gospodarce towarowej dla osiągnięcia celów gospodarowania niezbędne są zarówno pro­cesy rzeczowe i ich plany, jak i procesy pieniężne oraz ich plany. Są to dwie strony jednego procesu, przy czym każda z nich jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia celu. Dyskusyjny jest również problem, czy podstawowym pia­ne m w dziedzinie finansów socjalistycznych jest budżet pań­stwa czy inny, bardziej ogólny, syntetyczny plan fi­nansowy (np. w PRL — bilans finansowy państwa). Obecnie szeroko rozpowszechniony jest pogląd, zgodnie z którym budżet nie jest planem podstawowym, gdyż dotyczy tylko pewnego frag­mentu działalności finansowej, a nie obejmuje jej całości.

Kategoria:

Leave a Comment