WSZYSTKIE KONCEPCJE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:14 września, 2014 Komentarze:0

Wszystkie koncepcje społecznego atomizmu „lekceważą” usta­lony przez naukę fakt, że człowiek jest produktem konkretnego społeczeństwa, systemu społecznego, który go zrodził i w któ­rego ramach on żyje i rozwija się. „Im bardziej zagłębiamy się w historię — pisał K. Marks — w tym większym stopniu oso­bnik, a więc również osobnik produkujący, występuje jako nie­samodzielny, należący do większej całości; początkowo jest związany w całkiem naturalny sposób z rodziną, jak również z rodziną, która rozwinęła się w ród; później — ze wspólnotą, z rozlicznymi jej formami powstałymi ze ścierania i łączenia się rodów […].

Kategoria:

Leave a Comment