ISTOTA RZECZY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:3 października, 2014 Komentarze:0

Nie zmienia to jednak istoty rzeczy, tym bardziej że teoria społeczna weryfikuje się przy pomocy tych abstrakcyjnych modeli. Metodologiczny indywidualizm K. Poppe­ra występuje w ten sposób w formie subiektywnego idea­lizmu.   Wielu autorów- zbioru krytykuje pozycje metodologicznego indywidualizmu. Jeden z nich, M. Mendelbohm, chociaż do­puszcza możliwość „przetłumaczenia” socjologicznych koncepcji na terminy zachowania się indywiduum, twierdzi, że prze­kład ten dopuszczalny jest tylko dla weryfikacji twierdzeń so­cjologicznych i nie można go dokonać „bez reszty . W ten sposób — pisze M. Mendelbohm — przekład nigdy nie może usunąć wykorzystywania koncepcji socjetalnych i sprowadzić badania społeczeństwa do badania działań indywiduów.

Kategoria:

Leave a Comment