Zawieszenie działalności gospodarczej

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:9 września, 2015 Komentarze:0

Każda osoba, czy to fizyczna czy prawna, może skorzystać z prawa zawieszenia działalności. Jest tylko jeden warunek – nie może zatrudniać pracowników. Stan zawieszenia może wynosić od 1 do 24 miesięcy, gdzie przedsiębiorca nie musi podawać dokładnej daty, a jedynie miesiące ramowe. Takie oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej w odpowiedniej instytucji – Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, w zależności od rodzaju osoby składającej wniosek. W przypadku, gdy mowa jest o spółkach osobowych, decyzję o zawieszeniu muszą zgłosić wszyscy jej właściciele. W czasie zawieszenia nie można uzyskiwać bieżących przychodów, ale można przyjmować zaległe wynagrodzenie, tak samo jak nie zabrania się czynności mających na celu zabezpieczenie naszych pieniążków. Często jest to okres poprzedzający całkowite zamknięcie działalności, można więc pozbywać się własności przedsiębiorstwa, a także reprezentować firmę przed instytucjami sądowymi oraz podatkowymi. Warto pamiętać, że mimo zgłoszenia konkretnej daty, kiedy zawieszenie powinno się zakończyć – nie następuje ono z urzędu. Jeśli nie zgłosimy faktu powrotu do wykonywania działalności, zostaniemy z automatu wykreśleni z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Kategoria:

Leave a Comment