ASPEKTY ROLI BUDŻETU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:22 listopada, 2009 Komentarze:0

Omówione tu, gospodarcze, polityczne i prawne aspekty roli budżetu,i jego szczególnego znaczenia powodują, że niekiedy bud­żet bywa określany jako podstawowy plan finansowy w państwie socjalistycznym. Tak np. kwestia ta jest ujęta w polskim prawie budżetowym z 25 listopada 1970 r., gdzie w art. 1, ust. 1 znajdu­jemy stwierdzenie: „Budżet Państwa jest podstawowym planem gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych, które za­pewniają wykonanie zadań państwowych”.Działalność budżetową państwa regukyje prawo budżetowe. Rozróżnia się prawo budżetowe w sensie szerokim i wąskim; pier­wsze obejmuje całość norm prawnych regulujących — zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej oraz organizacyjnej — zasady pobierania dochodów i dokonywania wydatków budżeto­wych.

Kategoria:

Leave a Comment