PRAWO BUDŻETOWE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:7 listopada, 2009 Komentarze:0

Prawo budżetowe w wąskim ujęciu obejmuje normy praw­ne regulujące strukturę budżetu, ogólne zasady budżetowe, pro­cedurę budżetową, charakter budżetu oraz kontrolę i dyscyplinę budżetową (I, 3). Jest to zatem część ogólna prawa budżetowego. Do prawa budżetowego w tym rozumieniu nie należą normy re­gulujące zasady ustalania dochodów budżetowych (np. prawo po­datkowe, prawo celne) i zasady dokonywania wydatków budżeto­wych (np. prawo uposażeniowe, prawo stypendialne). W dalszych rozważaniach, używając określenia „prawo budżetowe” bez dodat­kowego omówienia, będziemy mieli na myśli prawo budżetowe w sensie węższym. Prawo budżetowe w Polsce Ludowej przeszło ewolucję cha­rakteryzującą się dążeniem do dostosowania norm tego prawa do socjalistycznych stosunków społeczno-ekonomicznych oraz do uporządkowania i częściowego skodyfikowania tego prawa.

Kategoria:

Leave a Comment