BEZWŁADNA SYTUACJA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:4 października, 2010 Komentarze:0

Nie bez znaczenia jako bariera polityki finansowej jest wresz­cie „bezwład zastanej sytuacji”. Chodzi tu o trudności w prze­łamaniu przyzwyczajeń i nawyków ludności, po­wodujących niekiedy, iż reforma teoretycznie uzasadniona i po­trzebna staje się w praktyce trudna do przeprowadzenia lub zbyt kosztowna. Podmiotem realizującym politykę finansową jest pań­stwo. Występuje tu jednak problem, czy poszczególne organy państwa, zwłaszcza organy terenowe i poszczególne instytucje (przede wszystkim przedsiębiorstwa państwowe lub banki), mogą prowadzić własną politykę finansową. Zagadnienie to musi być rozwiązywane w ramach konkretnej sytuacji zależnie od stopnia decentralizacji decyzji w zakresie gospodarki finansowej.

Kategoria:

Leave a Comment