BOGATY CZŁOWIEK

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:2 maja, 2013 Komentarze:0

W miejsce ekonomicznego bogactwa klas rządzących i nędzy znacznej części ludzi pracy, co było właściwe dla warun­ków kapitalizmu, pisał K. Marks,’ w:komunizmie „człowiek staje się bogaty, a potrzeby ludzkie wielkie. B ogat y człowiek   to jednocześnie człowiek odczuwający po­trzebę całej pełni ludzkich przejawów życia, człowiek, w któ­rym jego własna realizacja występuje jako wewnętrzna koniecz­ność, jako p o t r z e b a” .   Osiągnięcie przez ludzkość tego celu wymaga często przebycia trudnej i bolesnej drogi.

Kategoria:

Leave a Comment