W KOMUNIZMIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:4 maja, 2013 Komentarze:0

W komunizmie „rozpoczyna się rozwój sił ludzkich jako cel sam w sobie, prawdziwe królestwo wolności”, „w warunkach naj­bardziej godnych ich ludzkiej natury i najbardziej jej odpowiada­jących”. Tu tworzy się nowa osobowość, dla której majątek, bogactwo nie są celem samym w sobie, lecz tylko środkiem do najpełniejszego ujawnienia i rozwinięcia jej zdolności twórczych. Tu rozwinięta wszechstronnie i harmonijnie jednostka, łącząca w sobie niezmierne bogactwo intelektualne, wysokie walory mo­ralne i doskonałość fizyczną, staje się największym bogactwem społecznym.

Kategoria:

Leave a Comment