W PIERWOTNYM SPOŁECZEŃSTWIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:11 kwietnia, 2013 Komentarze:0

W społeczeństwie pierwotnym,^kiedy stan produkcji materialnej był prymitywny, zalązkowy, człowiek za pomocą pałki i kamienia, a o wiele później prymitywnych narzgd^ifeg^lowych, musiał prowadzić bezwzględną walkę o byt z żywiołowymi piłami przyrody. .Prawdą jest, że istniała .wtedy całkowita, równość, , jednakże ..była ,to równość ludzi, którzy , do¬piero; co zerwali;:ze _ stanem i zwierzęcym.. Surowy ascetyzm, .naj¬pełniejsze zrównanie zainteresowań.d. potrzeb, skrajnie ubogi świat duchowy.— taką była cena równości pierwotnego społe¬czeństwa, opierającego się na równie żałosnym poziomie rozwoju produkcji.

Kategoria:

Leave a Comment