BUDOWANIE TEORII FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:4 maja, 2010 Komentarze:0

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, iż teoria jest uogólnie­niem zjawisk praktycznych, a nie ich apologią. Zbyt często w teo­rii finansów spotyka się twierdzenia, które w istocie są tylko komentarzem do obowiązujących zasad i przepisów, są podno­szeniem do rangi twierdzeń teoretycznych opisu poszczególnych rozwiązań prawnych lub stanów faktycznych. Budowanie teorii finansów socjalistycznych musi być ściśle powiązane z naukami teoretycznymi winnychdziedzinach: ekonomii, prawa, prakseologii, cybernetyki, nauk politycznych, statystyki itp. Ten związek niekiedy ułatwia, a niekiedy utrudnia formułowanie ściśle finansowych twierdzeń teoretycznych. Osiąg­nięcia innych nauk są podstawą, mogą i muszą być wykorzysta­ne w teorii finansów, co często ułatwia sprawę.

Kategoria:

Leave a Comment