OD STRONY TWORZENIA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:5 maja, 2010 Komentarze:0

Jednak także od strony tworzenia teorii — a nie tylko jej zastosowania — związek z praktyką jest niewątpliwy. Uogól­nienia teoretyczne bowiem tylko wtedy są prawdziwe, jeżeli są uogólnieniami praktyki. Sprzeczność teorii z praktyką oznacza, iż teoria jest nieprawdziwa, że została zbudowana na wadliwych przesłankach. Jeżeli teoria wyrasta z praktyki i jest prawidło­wy jej uogólnieniem, z istoty swojej nie może być z nią sprzecz­na. Dlaczego jednak tak często mówi się o sprzeczności teorii i praktyki? Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Poszczególne zja­wiska mogą być w niezgodzie z teorią, gdy są wyjątkami od powszechnych reguł. Teoria jest przecież uogólnieniem, wskaza­niem ogólnych prawidłowości, a nie opisem wszystkich pojedyn­czych zjawisk.

Kategoria:

Leave a Comment